PF 2021

BMW Aktualizácia jednotiek, montáž retrofitov, aktualizácia máp

PF 2021

Ďakujem za podporu a dôveru, ktorú ste mi v tomto roku prejavili a dúfam, že ďalší rok bude minimálne rovnako úspešný, ako bol tento, keď nie ešte o kúsok viac. Ešte je kopec toho, čo zlepšovať, minimálne plánujem zmeny v komunikácii, snáď k lepšiemu, keď nie, aspoň efektívnejšej. Samozrejme všetci, na ktorých som zabudol tak sa mi prosím pripomeňte znova. Niektoré technické zmeny v portfóliu som už načrtol, niektoré už prezentoval. Vedú sa nejaké komunikácie s ďalšími odborníkmi a snáď sa mi podarí uzavrieť tak, že čisto softwarové záležitosti rozšírim aj o mechanické úpravy a opravy a teda svetlo sveta uzrie projekt Bimmer Malacky, viac o ňom už snáď čoskoro. Prajem Vám všetkým Šťastný Nový rok